Der tages forbehold for fejl (men ikke saerlig mange), mangler (er dine tegninger maaske bedre?), artefakter (dem skal der ogsaa vaere plads til) og generelt uidentificerbare strukturer (1000 kr til den der finder Genesers baad).                     --->   Prp. nr. 1-17 mangler beskrivelser mm... beklager   <---

Ved spoergsmaal / kommentarer / rettelser / forespoergsler (eller noget i den stil) kan henvendelse rettes til mpt@studmed.au.dk

/ Mikkel Petersen - AU 2007 -

materialet er udarbejdet i samarbejde med Peter Svenssen Munksgaard

Derudover tak til de af jer fra hold 1 der har ydet "moralsk stoette og opbakning"...